Szkoła Policealna nr 8

Lokalizacja

województwo: śląskie
powiat: Powiat m. Katowice
gmina: M. Katowice
miejscowość: Katowice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły: 0
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna nr 8
Sokolska 26
40-086 Katowice
Poczta: Katowice
telefon: 0323511900
fax: 0323511923
strona internetowa: sltzn.katowice.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna nr 8 (Katowice), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: śląskie
powiat:
gmina: